Generalforsamling Højen Antennelaug

Afholdes: 20 februar - 2018 19:00
Arrangør: Højen Antennelaug
Sted: Højen Kultur- & Forsamlingshus, Horstedvej 5, 7100 Vejle
Højen Antennelaug

 1. Valg af dirigent og stemmetæller.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Aflæggelse af årsregnskab.
 4. Indkomne forslag.
 5. Kontingentfastsættelse for indeværende år.

  1. Prisstigning TV grundpakken med Kr. 10,-
  2. Prisstigning TV mellempakke med Kr. 20,-
  3. Prisstigning TV fuldpakke med Kr. 30,-
  4. Alle internetpakker falder med Kr. 20,-

 6. Valg til bestyrelsen.
 7. Valg af 2 revisorer.
 8. Eventuelt.

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag skal indeholde medlemmets navn og adresse.