Multihuset Repræsentantskabsmøde

Afholdes: 01 marts - 2018 19:30
Arrangør: Multihuset Højen
Sted: Multihuset, Jenlevej 5, 7100 Vejle
Højen Multihus Højen

Repræsentantskabsmøde/Brugermøde

 i Multihuset 

Torsdag d. 1. Marts 2018 kl. 19.30

 

Dagsorden

1.    Valg af dirigent & referent

2.   Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning

3.   Godkendelse af det reviderede årsregnskab samt budget for kommende år.

4.   Valg af 4 bestyrelses medlemmer – 2 år

På valg:

Niels Buhl – Ønsker genvalg

Per Jørgensen – Ønsker genvalg

Karina Bomholdt – Ønsker genvalg

Mette Thulstrup Bruhn – Ønsker genvalg

 

5.   Valg af 2 suppleanter – vælges for 1 år

Nuværende suppleanter:

                                      i.    Ole Møller

                                     ii.    Gunnar Kyed

6.   Valg af statsaut. Eller reg. Revisor

7.   Eventuelt

 

Efter repræsentantskabsmødet afholdes brugermøde hvor der vil blive serveret ost, vin m.m. Ordet er frit for forslag/ønsker