Kogræsserlauget Generalforsamling

Afholdes: 14 marts - 2018 19:00
Sted: Multihuset, Jenlevej 5, 7100 Vejle
Højen

1. Velkomst
2. Valg af dirigent
3. Valg af referent
4. Præsentation af bestyrelsen
5. Bestyrelsens beretning og godkendelse af den
6. Aflæggelse af regnskab og godkendelse af det
7. Valg til Bestyrelsen, Lars Terp er på valg
8. Valg af revisor
9. Indkomne forslag
Bestyrelsen fremsætter forslag om at undersøge mulighed for at afholde
generalforsamling sammen med Højen Lokalråd, Højen Kultur- og
Forsamlingshus, samt Venner for Højen. Hvis dette er en mulighed, indstiller
Bestyrelsen at generalforsamlingen fremover holdes sammen med
ovennævnte foreninger.
10. Evt.

Forslag sendes til Marita Kirketofte på mail: kirketofte@profibermail.dk

Der kan købes øl og der serveres økologisk hyldeblomstdrik.