Højen Gymnastik- og Ungdomforening Generalforsamling

  • Højen gymnastik og ungdom
Afholdes: 29 september - 2018 14:00
Arrangør: Højen Gymnastik- og Ungdomsforening
Sted: Multihuset, Jenlevej 5, 7100 Vejle
Højen HGU

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretninger for det forløbne år
  3. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse
  4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor og revisorsuppleant
  7. Eventuelt

 

 

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.