Et aktivt Højen udarbejder Landsbyprogram

  • Ved et Landsbymøde med over 100 deltagere den 24. september 2014, diskuterede engagerede borgere Højens udvikling. Der blev nedsat arbejdsgrupper, og det blev starten på udviklingen af et Landsbyprogram for Højen i samarbejde med Vejle Kommune.
    Ved et Landsbymøde med over 100 deltagere den 24. september 2014, diskuterede engagerede borgere Højens udvikling. Der blev nedsat arbejdsgrupper, og det blev starten på udviklingen af et Landsbyprogram for Højen i samarbejde med Vejle Kommune.
Dato: 04/07/2015
Kategori: Højen Vorflue nr. 1 2015

Ved et Landsbymøde med over 100 deltagere den 24. september 2014, diskuterede engagerede borgere Højens udvikling. Der blev nedsat arbejdsgrupper, og det blev starten på udviklingen af et Landsbyprogram for Højen i samarbejde med Vejle Kommune.

Ved et Landsbymøde med over 100 deltagere den 24. september 2014, diskuterede engagerede borgere Højens udvikling. Der blev nedsat arbejdsgrupper, og det blev starten på udviklingen af et Landsbyprogram for Højen i samarbejde med Vejle Kommune. Og nu, efter ca. fem måneders intensivt arbejde, kunne resultaterne præsenteres på et møde i Højen Kultur- og Forsamlingshus den 18. februar 2015. Arbejdet danner grundlag for et Landsbyprogram, som efterfølgende aftales mellem Højen og Vejle Kommune. Efter ca. fem måneders intensivt arbejde, kunne resultaterne præsenteres på et møde i Højen Kultur- og Forsamlingshus den 18. februar 2015. Arbejdet danner grundlag for et Landsbyprogram, som efterfølgende aftales mellem Højen og Vejle Kommune.

Landsbyprogrammets udvikling følges af lektor Annette Aagaard fra Århus Universitet og rådgiver Suzanne Eben Ditlevsen, der begge er tilknyttet projektet "Borgerdreven innovation og lokale udviklingsplaner".

Lokalrådets formand Poul Thomsen bød velkommen til mødet, hvor han gennemgik forløbet med udviklingen af Landsbyprogrammet og præsenterede aftenens program. Peter Sepstrup fra Vejle Kommune tilføjede, at Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati i Vejle Kommune havde taget godt imod arbejdet i Højen.

De enkelte arbejdsgrupper præsenterede deres projekter, og der afsløredes en betydelig iderigdom for Højens fremtid. Gruppen for Forskønnelse af Højen vil forskønne byen ved en "Affaldsindsamlingsdag" den 19. april, samt ved andre tiltag til oprydning, forbedringer og beplantninger. Et læskur ved busstoppestedet mod Kolding er ligeledes på ønskelisten.

Endelig foreslog gruppen også at tage en gammel tradition med juletræ ved Dagli'Brugsen op igen.

I gruppen for Varm Velkomst er der udarbejdet forslag til en rigtig flot velkomstfolder, og de 24 udnævnte velkomstambassadører vil snarest blive introduceret til funktionen. Der arbejdes også på at lave en præsentations-video for Højen i samarbejde med fotograf Jonas Normann, Cinematography, Photography og Torsten Frøstrup, Videolab, begge fra Spinderihallerne. Alle nytilflyttere vil desuden få et velkomst-gavekort på 100 kr. doneret af Dagli'Brugsen.

Trafiksikkerhedsgruppen har forslag om forskellige forslag til forskønnelse at synliggøre Højen for trafikanter og vil indhente forslag til portaler ved indfaldsvejene til Højen.Gadebelysningen i Højen trænger også til at forbedres, og der er behov for mere sikre forhold for fodgængere, især skolebørn, ved Dagli'Brugsens parkeringsplads ud mod Højen Kirkevej. Og så blev der igen, som flere gange tidligere, fremsat et kraftigt ønske om lysregulering af trafikken i krydset Koldingvej / Horstedvej / Højen Kirkevej.

Gruppen for Grønne områder fokuserer på at få områderne ved "Gryden" og ved arealet ved bækken ud mod Koldingvej til at udgøre en sammenhængende helhed. Man ønsker at etablere en naturlegeplads på det sidstnævnte areal og knytte aktiviteterne her sammen med Madpakkehuset og aktiviteterne i "Gryden". Også seniorboligerne "Hvidkilde" med omgivelser har man fokus på, og der er af Hvidkilde og forbedringer af omgivelserne samt til aktiviteter på pladsen foran Hvidkilde ud mod Højen Kirkevej/Skjoldborgvej.

Højens Haver er et fælles projekt mellem Skolen og daginstitutionerne, men det blev præciseret, at haverne er for hele Højen. De anlægges i området ved skolen, vil omfatte et drivhus, og skal anvendes i skolens undervisning. I tilknytning til præsentation påpegede skoleleder Henrik H. Christensen, at der mangler et skoleskilt i Højen. Et skoleskilt vil være med til at fremhæve Højen, fordi det synliggør et væsentligt aktiv for byen.

Vi har tidligere været ude for, at skolebygningen blev forvekslet med et mejeri, da den ikke udefra lignede en skole særligt meget, sagde han.

Udstykningsgruppen har en udmærket dialog med kommunen. Nye tilflyttere til Højen ses som en væsentlig del af baggrunden måske en forudsætning- for stadig vækst og udvikling i Højen, og man håber snarest at få gang i udstykningen for at fremme interessen for at bosætte sig i Højen.

Efter præsentationerne gennemgik Peter Sepstrup et udkast til Landsbyprogram for Højen. To kerneområder i udviklingen i Højen er skolen og nye tilflyttere understregede han. Landsbyprogrammet bygges op omkring tre temaer, "Varm Velkomst", "Styrke Højens Mødesteder" og "Forskønnelse af Højen", og der vil nu blive arbejdet videre med programmet i samarbejde med Lokalrådet.

Poul Thomsen rundede af ved at takke alle for aftenens indlæg og gode, aktive debat. Fremtiden, sagde lokalrådsformanden, kan gøres op i en udvikling på kort sigt og et langsigtet forløb. På kort sigt er vi allerede fremme ved et Landsbyprogram, og der er bevilget 80.000 kr. fra kommunen til arbejdet. Synlighed er vigtig i den nuværende fase for at fastholde fremdriften i projektudviklingen. På det lange sigt er vi også godt på vej, sagde Poul Thomsen. Med de opstillede projektforslag har vi taget et skridt på vejen frem mod virkeliggørelsen af Landsbyprogrammet. Jeg er fortrøstningsfuld, sluttede lokalrådsformanden.

Vejle Kommunes Afdeling for Innovation & Entreprenørskab vil meget gerne bistå med projektudvikling og fundraising, fortalte Lars Henrik Nielsen og Mikkel Dragsmose-Hansen fra afdelingen og informerede om mulighederne for støtte til projektarbejdet.

Poul Hamborg understregede betydningen af det udførte arbejde og den lokale indsats for Højens udvikling. Lad os gøre Højen kendt, udtrykte han!

Det blev understreget, at Landsbyprogrammet er et oplæg til projekter, hvis gennemførelse i høj grad afhænger af Højen-borgernes egen indsats i samarbejde med kommunen.

På vegne af Lokalrådet

Jørgen F. Hansen