Et stort skridt for Højen

 • Velkomst ambrasadøerne mødes
  Velkomst ambrasadøerne mødes
  Ambassadøren får forklaret deres rolle
  Ambassadøren får forklaret deres rolle
  Anette og Anni fra velkomstgruppen
  Anette og Anni fra velkomstgruppen
Dato: 04/24/2015
Kategori: Højen Lokalrådet

Torsdag aften havde lokalrådets velkomstgruppe samlet 24 ambassadør til et informations møde omkring deres rolle i at byde ny tilflyttere velkommen til Højen.

Den 8 mand store gruppe har siden september arbejder på at få fundet de ambassadører der skal byde nytilflytter velkommen til Højen. Men også på at få fremstillet en velkomst folder der beskriver vores dejlige lokal område.

Alle i gruppen har virkelig løftet denne opgave, og arbejdet med det de var bedst til, og resultatet kan alle se de kommende dage hvor velkomst folderen lander i deres post kasse. Vi har valgt at husstands omdele folderen da der sikkert er nogle ny tilflyttere som kunne have fordel af at læse mere om Højen udtaler gruppens formand Gert Kaae Hansen.

Folderen er blevet til i sammenarbejder med alle institutioner og foreninger, hvor de har fået mulighed for at fortælle om hvad de kan tilbyde.

Torsdag aften startede velkomstgruppen med at byde velkommen til de nye ambassadører velkommen, hvorefter alle lige kort præsenterede sig. Herefter var der en præsentation af velkomst folderen, hvor der blev beskrevet hvad folderen indeholder. Herefter fik ambassadørerne fortalt at de nu er de vigtigste personer i Højen. De skal fremover holde øje med hvem der flytter ind i deres område og inden 14 dage ringe på ved dem og overrække dem en velkomstpakke.

Velkomst pakken indeholder velkomstfolderen, en æske chokolade fra Lokalrådet, gavekort fra Brugsen, gavekort fra Kikidee, gavekort fra Højen Antennelaug, gavekort fra Højen Skole og nogle giveaways fra Højen Antennelaug. Vi arbejder desuden på at få det sidste nummer af Vorflue med i pakken.

Ambassadørens rolle er ud over det at holde sig orienteret om arrangementer og foreninger sådan at de er godt klædt på til at fortælle om vores område. Desuden kan de hvis de har lyst fungere som kontakt person for nytilflytterne.

Efter gennem gangen var Poul Thomsen mødt op og fik lov til at runde aftnen af med at rose velkomst gruppen for dens arbejde. Poul glædede sig over at vi nu har nået dette punkt hvor vi gør en stor indsats for at nye beboere bliver budt velkommen til Højen.

På Velkomstgruppens vegne

Gert Kaae Hansen