Generalforsamling i HGU

 • Gymnastikopvisning 2009
  Gymnastikopvisning 2009
Dato: 09/04/2015
Kategori: Højen HGU

Der indkaldes til generalforsamling i HGU Lørdag den 26. september 2015, kl. 14:00 - i HGU’s mødelokale.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretninger for det forløbne år
 3. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
 5. Behandling af indkomne forslag
  (Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før generalforsamlingen og skal ske skriftligt)
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor og revisorsuppleant
 7. Eventuelt