Højen Efterløns- og Pensionistforening

Dato: 07/19/2015
Kategori: Tilflytter

Højen Efterløns- og Pensionistforening blev stiftet i 1967 som Smidstrup- Højen Pensionistforening. Ved en stiftende generalforsamling den 3. maj 1971 oprettedes foreningen Højen og omegns Pensionistforening. Ved generalforsamlingen d. 24. apr. 1997 ændredes navnet til Højen Efterløns- og Pensionistforening.

Foreningens formål er at samle alle pensionister og efterlønsmodtagere i Højen sogn til  gensidig støtte og opmuntring samt til varetagelse af medlemmernes interesse over for offentlige myndigheder. 

Foreningen er tilsluttet Danske Seniorer, der er en sammenslutning af  Pensionistforeninger i Danmark. Danske Seniorer har høringsret i ministerierne, når der er optræk til nye love eller ændringer på ældreområdet. 

Højen Efterløns- og Pensionistforening har en bestyrelse på 5 medlemmer: formand,  sekretær, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer. Der er ca. 100 medlemmer i foreningen. 

Der afholdes årligt 3-4 arrangementer med spisning, lidt underholdning, hygge og socialt samvær og en eftermiddag med bankospil.

Alle arrangementer afholdes i Højen Kultur- og Forsamlingshus. 

Sensommerudflugt arrangeres i samarbejde med Højen Menighedsråd.  Medlemsbladet ”SeniorBladet” udkommer 8 gange om året og tilsendes alle medlemmer.