Højen, et sprællevende lokalsamfund

  • Der skal derfor findes nye formænd og nye medlemmer! Vi er jo alle glade for de aktiviteter, der sker i lokalråd og forsamlingshus. Det er aktiviteter, vi slet ikke kan undvære, og der er brug for nye hoveder og hænder til at føre arbejdet videre.
    Der skal derfor findes nye formænd og nye medlemmer! Vi er jo alle glade for de aktiviteter, der sker i lokalråd og forsamlingshus. Det er aktiviteter, vi slet ikke kan undvære, og der er brug for nye hoveder og hænder til at føre arbejdet videre.
Dato: 02/13/2015
Kategori: Højen Lokalrådet

Et lokalsamfund lever og udvikler sig gennem aktive borgere. Et godt lokalliv er helt afhængig af beboernes medvirken i lokalsamfundet og i dets organisations- og institutionsarbejde.

Et lokalsamfund lever og udvikler sig gennem aktive borgere. Et godt lokalliv er helt afhængig af beboernes medvirken i lokalsamfundet og i dets organisations- og  institutionsarbejde. 

Gennem årene er der lagt et betydeligt arbejde i Lokalrådet, i Kultur- og Forsamlingshuset og i foreningen Venner for Højen. I Lokalrådet sker der nu en større udskiftning af  medlemmer, bl.a. går formanden Poul Thomsen af. I Højen Kultur- og Forsamlingshus  afgår den nuværende formand Christian Poulsen. 

Der skal derfor findes nye formænd og nye medlemmer! Vi er jo alle glade for de aktiviteter, der sker i lokalråd og forsamlingshus. Det er aktiviteter, vi slet ikke kan undvære, og der er brug for nye hoveder og hænder til at føre arbejdet videre.

Onsdag den 25. februar kl. 19.00 afholdes -sædvanen tro- den årlige tredobbelte generalforsamling i Højen Lokalråd, Højen Kultur- og Forsamlingshus og Venner for Højen. Her skal nye medlemmer vælges ind i vore bestyrelser. Der er spændende og interessante opgaver at tage sig af! 

Lokalrådet er netop i færd med at færdiggøre et Landsbyprogram for Højen i samarbejde med Vejle kommune. Her bobler det med ideer og flere arbejdsgrupper arbejder med forslag og visioner for Højens udvikling og fremtid.

Kultur- og Forsamlingshuset er en gammel, velrenommeret og godt fungerende institution, som lægger lokaler til mange private fester samt kulturelle og andre aktiviteter, der samler Højens beboere. 

Venner for Højen udfører en meget vigtig opgave med at samle midler ind til støtte for det sociale liv i Højen og for lokalsamfundets institutioner og organisationer. 

Mød op og deltag aktivt i arbejdet med at udvikle og sikre fremtiden for de tre foreninger og samtidig Højens udvikling.

Relaterede nyheder