HØJEN - mere end en døgnflue

Dato: 04/18/2015
Kategori: Højen Lokalrådet

Vejle Kommune ønsker med landsbyprogrammerne at sætte fokus på landsbykernen i kommunens landsbyer og hvordan den kan udvikles for at skabe attraktive lokalsamfund. Derfor er det blevet modtaget med stor glæde i Vejle Kommunes Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati at lokalrådet i Højen har taget initiativ til et borgernes landsbyprogram for Højen.

Landsbyprogrammet har til formål at sikre fortsat udvikling af Højen. Lokalrådet er særlig opmærksomt på hvad man kan gøre for at tiltrække tilflyttere, ikke mindst med henblik på at fastholde tilgangen til skolen i Højen.

Landsbyprogrammet for Højen tager udgangspunkt i at Højens største aktiv er det rige indre liv i foreninger, blandt ældre og unge.

Den overordnede udfordring for Højen i de kommende år er at sikre en god udvikling af et større kommunalt ejet areal til udstykninger og dermed en tilvækst i Højen. Kommunen og Højens borgere arbejder på at finde en god måde at udbyde og udvikle området.

Lokalrådet har udarbejdet en vision for Højen, og har sammen med kommunen afholdt et landsbymøde (september 2014), hvor mere end 100 borgere drøftede, hvordan Højen bygger videre på sit udgangspunkt. Lokalrådet har efterfølgende nedsat 7 arbejdsgrupper, som er trukket i arbejdstøjet med at gøre Højen til et endnu bedre sted at bo.

Foreningerne, borgere i Højen og kommunen valgte at prioritere ”Forskønnelse af Højen” og ”Velkomst for tilflyttere” som indsatsområder for at fastholde Højen som et stærkt og levende lokalsamfund.

Udvalgets mål for landdistrikterne, lokalrådets visioner og arbejdsgruppernes indsat samles i dette landsbyprogram, som beskriver de vigtigste indsatser kommune og borgere i Højen sammen kan gøre for at styrke Højen.

Det fælles mål er via landsbyprogrammet at styrke de elementer i Højen, som vil gøre en forskel for et stærkt og levende lokalsamfund.

Det kræver at Vejle Kommune går foran med strategiske investeringer og at borgerne i Højen gør en aktiv indsats. Vejle Kommune har inklusiv Højen udarbejdet landsbyprogrammer for 12 landsbyer sammen med borgerne.

Niels Clemmensen

formand for Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati

Her under kan du læse Vejle Kommune oplæg.