Højen skal have velkomst-ambassadører

Dato: 12/28/2014
Kategori: Højen Lokalrådet

24 ambassadører skal give tilflyttere en varm velkomst til Højen

 

Artikel fra Vejle Amts Folkeblad d. 3. december 2014 af Vibeke Kruse:

 

Højen skal have velkomst-ambassadører, som skal sørge for, at tilflyttere får en varm velkomst. Den varme velkomst er et hovedtema i strategien for Højens landsbyprogram. Det blev slået fast ved midtvejsmødet i Højen Forsamlingshus med de syv grupper, der arbejder med forslag til projekter, som skal styrke Højen som velfungerende og aktivt lokalområde og tiltrække nye beboere.

De 24 velkomst-ambassadører skal klæde tilflyttere på med alle relevante oplysninger om Højen og omegn samt overrække en lille gave.

Der er planer om at lave en video om Højen, som skal lægges ud på de sociale medier. Byrådsmedlem Niels Clemmensen, der er formand for udvalget for lokalsamfund og nærdemokrati, deltog i mødet. Han foreslog, at der bliver en årlig intro-tur for tilflyttere, hvor de samtidig får information om lokalsamfundet.

Forskønnelse af byen 
Et andet hovedtema i Højens landsbyprogram er forskønnelse af byen. Her er der især brug for frivillige hænder, det vil sige mennesker, der vil hjælpe med at rydde op og fjerne ukrudt i særligt tilrettelagte arbejdsweekends.

Gruppen, der arbejder med byens forskønnelse, har fået god hjælp fra Vej og Park i Vejle Kommune, især hvad angår afklaring af ret og pligt vedrørende veje og fortov. Gruppen mener, der kan informeres om vedligehold gennem Vor Flue, flyers, facebook m.v.

En gruppe arbejder med at skabe flere fritids-tilbud til de 13-18-årige i Højen, og har fået god bistand af DGI i arbejdet. Der er blandt andet tænkt stort med etablering af et stort aktivitets-center med udendørsbaner, der kan tiltrække unge ikke kun fra Højen med fra andre områder i nærheden. Der er endnu engang forslag om at få krydset Koldingvej/ Horstedvej/Højen Kirkevej lysreguleret for at forbedre trafiksikkerheden, ligesom der er forslag om at etablere en konkurrence med forslag til byporte.

Poul Thomsen, formand for Lokalrådet i Højen, understregede betydningen af, at Højen taler med én stemme, så der ikke er tvivl om, hvad man vil. Mødet blev fulgt af to Ph. D.-studerende fra Aarhus Universitet.

De syv arbejdsgrupper fortsætter de næste måneder, og Højens landsbyprogram kan gøres færdig 18. februar 2015.

Relaterede nyheder