Lokalrådet i Højen

  • Udsigten fra Vårfluevej mod Gl. Højen
    Udsigten fra Vårfluevej mod Gl. Højen
Dato: 07/19/2015
Kategori: Tilflytter

Lokalrådet i Højen arbejder for et aktivt og attraktivt lokalsamfund til gavn for alle borgere. Vi hjælper foreninger, virksomheder, forretninger og institutioner kort sagt alle i Højen – ung som gammel.

Lokalrådet har sammen med Menighedsrådet ansvar for udsendelse af beboerbladet Vor Flue og Kirkebladet for Højen Sogn. Det udkommer 3 gange om året. Arbejdet med indsamling og redigering af indholdet i Vor Flue udføres af et frivilligt redaktionsudvalg. Lokalrådet støtter op om vedlige-holdelsen af Højens hjemmeside www.hoejen.dk, initiativet ’En varm velkomst til nye beboere i Højen’ samt arbejdet med at vedligeholde og opdatere en fælles arrangements-kalender for foreninger og institutioner i Højen. Igen er det frivillige, der udfører arbejdet.

Lokalrådet er også initiativtager til enkelte arrangementer i byen, fx Sct. Hans bål i Gryden og juletræstænding ved Hvidkilde. Desuden kan nævnes at Lokalrådet har været drivkraften bag anlæggelse af kirkestien langs åen samt Madpakkehuset. Arbejdet er for størstedelen udført af lokale frivillige og finansieringen er skaffet ved fonde og støtte fra Kommunen.

Lokalrådet er upolitisk. Vejle Kommune har indgået samarbejdsaftaler med lokalrådene rundt omkring i Kommunen – herunder også Højen Lokalråd. Det betyder, at vi har en gensidig forpligtelse til dialog og information omkring udvikling i Højen. Lokalrådet er derfor det naturlige talerør overfor Kommunen, når det drejer sig om udvikling af vores område.

Hvis du har noget på hjertet, nye initiativer som du synes, Lokalrådet skal arbejde med, er du meget velkommen med en mail eller personlig kontakt til Lokalrådet. Sammenhold og dialog giver  mulighed for nye aktiviteter til gavn for et stærkt lokalsamfund i Højen.

Relaterede links