Opsamling fra landsbymøde i Højen 24. september 2014

 • Driftigheden var implicit i aftenens program, da borgerne skulle arbejde med deres ideer til fremtidens landsby. Der var to overordnede emner: byforskønnelse og en varm velkomst. Da lokalrådet og Vejle Kommune ikke ønskede at begrænse de mange fremmødte, var der også flere borde med åbent tema, hvor borgerne selv kunne sætte dagsordenen for deres ideer.
Dato: 09/26/2014
Kategori: Højen Lokalrådet

Vejle Kommune arbejder videre på et landsbyprogram som forelægges for borgerne og senere til politisk godkendelse. Det får afsæt i de emner arbejdsgrupperne valgte. Fokus er på tiltag der styrker velkomst og de gode historier om Højen, og på tiltag som styrker det sociale liv i Højen.

7 arbejdsgrupper nedsatte sig selv med følgende temaer

 1. Grønne områder:
  Vivi Føns, Oksviggårdsvej 8, Højen. Mobil 30277987, mail
 2. Velkomst :
  Anette Graungaard, Koldingvej 366, Højen, 7100 Vejle. 
  Mail, Mobil 23496180
 3. Udstykning :
  Thomas Ahlfeldt, Højen Kirkevej 17, Højen, Mail, Mobil 41191194
 4. 13-18 årige:
  Jakob Larsen, Skjoldborgvej 25, Højen. Mail, Mobil 40950317
 5. Højens Haver :
  Henrik Havnsgaard Christensen, Jenlevej 3, Højen. Mail, Mobil 26144677
 6. Forskønnelse :
  Susanne Nordsgaard, Kaj Munksvej 3, Højen. Mobil 25241051, Mail
 7. Trakfiksikkerhed og vartegn :
  Niels Weiss, Koldingvej 446, Højen. Mail, Tlf. 76411111

Højen lokalråd organiserer kontakten til arbejdsgrupperne og evt. koordination. Vejle Kommune har stillet  80.000 kr. til rådighed til at udarbejde landsbyprogram og støtte velkomstgruppe og tiltag der skaber forskønnelse i byen. De øvrige projekter kan søge projektilskud hos kommunen på ligevilkår med andre.

Arbejdsgrupperne indkaldes til et statusmøde med Vejle Kommune og lokalrådet i Højen den 26.  november. Arbejdet afsluttes pr. februar 2015. 

Om forløbet den 24. september

106 borgere fra Ny Højen var onsdag den 24. september samlet i Multihuset i Højen til borgermøde. Mødet var arrangeret af lokalrådet i samarbejde med Vejle Kommune, og dagsordenen var borgernes ønsker til  det kommende landsbyprogram for Ny Højen og igangsættelse af arbejdsgrupper.

Efter velkomst og introduktion til aftenens program, viste Søren Nellemann fra Vejle Kommune et  billedshow omkring Ny Højens udvikling fra en plet på landkortet til en driftig landsby i 2014.

Driftigheden var implicit i aftenens program, da borgerne skulle arbejde med deres ideer til fremtidens  landsby. Der var to overordnede emner: byforskønnelse og en varm velkomst. Da lokalrådet og Vejle  Kommune ikke ønskede at begrænse de mange fremmødte, var der også flere borde med åbent tema, hvor borgerne selv kunne sætte dagsordenen for deres ideer.

Efter små 45 minutters idéudvikling blev der samlet op på borgernes ideer. Og hvilken iderigdom!

Der var ideer om stisystemer, grønne aktive områder, trafiksikring, velkomst til nytilflyttere, julebelysning,  udstykningers og meget mere. Et sandt eldorado af ideer myldrede frem fra borgerne.

Efterfølgende blev der nedsat en række arbejdsgruppen, der de kommende måneder vil dykke ned i nogle af aftenens ideer, og videreudvikle på disse. 

Interesserede borgere, der ønsker at indgå i en af arbejdsgrupperne, kan rette henvendelse til formand for lokalrådet, Poul Thomsen.

Du kan læse mere her.

Relaterede nyheder