Dagplejen i Højen.

  • Vi sørger for, at børnene er i et anerkendende læringsmiljø, hvor de får mulighed for udvikling inden for: alsidig, personlig udvikling, sociale kompetencer, sprog, krop og bevægelse, naturen og naturfænomener og kulturelle udtryksformer og værdier.
    Vi sørger for, at børnene er i et anerkendende læringsmiljø, hvor de får mulighed for udvikling inden for: alsidig, personlig udvikling, sociale kompetencer, sprog, krop og bevægelse, naturen og naturfænomener og kulturelle udtryksformer og værdier.
    Vi mødes til legestue en formiddag om ugen i Multihuset, hvor vi bruger hallen i en time til motoriske udfoldelser, sang, lege, rim & remser og leg med små-redskaber
    Vi mødes til legestue en formiddag om ugen i Multihuset, hvor vi bruger hallen i en time til motoriske udfoldelser, sang, lege, rim & remser og leg med små-redskaber
Dato: 06/01/2015
Kategori: Tilflytter

Dagplejen er en af de to mulige pasningsordninger, der er i Højen for aldersgruppen 0-3 årige. I dagplejen lægger vi vægt på at give børnene tryghed og nærhed, at der er plads til omsorg for hinanden og til leg i rolige omgivelser. Børnene lærer at begå sig socialt i den enkelte dagplejegruppe samt i en større forsamling, når vi er i legestue.

Vi er certificerede naturdagplejere via Friluftsrådets ”Grønne Spirer”. 

I dagligdagen betyder det bl.a., at vi færdes i og udforsker naturen så meget som muligt. 

Vi arbejder med de 6 temaer, der indgår i de pædagogiske læreplaner og de 8 samspilstemaer, som indgår i ICDP (anerkendende pædagogik). Vi har været på kursus både i læreplaner og ICDP, så det er en naturlig del af vores hverdag. Vi sørger for, at børnene er i et anerkendende læringsmiljø, hvor de får mulighed for udvikling inden for: alsidig, personlig udvikling, sociale kompetencer, sprog, krop og bevægelse, naturen og naturfænomener og kulturelle udtryksformer og værdier. Vi skaber den følelsesmæssige dialog, den meningsskabende dialog og den guidende/vejledende dialog. Vi laver dokumentation via små hverdags historier, billeder, læreplaner og fortæller om vores stjernestunder med børnene.

Vi mødes til legestue en formiddag om ugen i Multihuset, hvor vi bruger hallen i en time til motoriske udfoldelser, sang, lege, rim & remser og leg med små-redskaber. Vi skiftes til at planlægge  aktiviteterne for en måned. Dette giver børnene genkendelighed. Vi afslutter formiddagen med at spise vores medbragte madpakker i mødelokalet, inden vi går retur til dagplejehjemmene med nogle glade og trætte børn.

En gang om måneden er vi i heldags-legestuen. Børnene møder i heldags-legestuen og bliver også hentet der, når dagen er slut. Her er der grønne områder i forlængelse af boldbaner og Højen Skole, så der er rig mulighed for udendørs aktiviteter. Vi arbejder med fælles temaer, når vi er i heldagslegestuen. Disse temaer har vi planlagt på forhånd i vores årsplan. Dette sikrer, at vi kommer rundt i de forskellige emner i de pædagogiske læreplaner samt følger de "Grønne Spirers" kriterier. Vi holder bedsteforældredag, dagplejens dag og juletræsfest i heldagslegestuen, hvor vi slutter dagen med eftermiddagskaffe for henholdsvis forældre eller bedsteforældre.