Fra Højen Sogns historie

  • Parti fra Højen efter 1911 set fra syd. Bemærk julemærket med sanatoriet i Kolding, som stod færdig i 1911.
    Parti fra Højen efter 1911 set fra syd. Bemærk julemærket med sanatoriet i Kolding, som stod færdig i 1911.
Dato: 04/09/2015
Kategori: Tilflytter

Den første vej igennem Højen lå ca. 100 m øst for den nuværende vej, som er lavet omkring 1840, samme år som Højen Kro blev bygget. Kroen er i dag ombygget til lejligheder.

Højen sogn i Jerlev Herred består ud- over Højen af de tre lokalområder Gl. Højen, Stubdrup og Horsted. Gl. Højen, som formentlig er den oprindelige landsby, er karakteristisk ved at være en ”rækkeby” med gårdene beliggende på rækker langs Tårnvej. Som andre landsogne i Danmark har Højen været påvirket af historiens skiftende forhold. Under Den Sorte Død, som hærgede Europa i 1300-1400 tallet, døde måske halvdelen af Europas befolkning, og pesten har givetvis også ramt Højen sogn.

En anden hård tid var 1600-tallets svenskekrige, hvor beliggenheden ved hovedfærdselsåren mellem Vejle og Kolding gav Højen en udsat placering. Det kostede både brande og plyndringer, og i 1661 var Præstegården, Horstedgård, Degngård, Pjengård og Oxviggård hærget. Dertil kom misvækst samme år. I 1682 var der i Højen sogn i alt opdyrket 1069 tdr. land, og der var 17 gårde i Gl. Højen, 3 i Horsted og 6 i Stubdrup.

Krigen i 1864 har også en særlig betydning for sognet. Lidt syd for Højen ad Koldingvej ved Aldebertsmindevej står en mindesten over dragon Niels Kjeldsen. Han blev dræbt den 28. februar i 1864 24 år gammel ved en rytterfægtning med preussiske husarer ved Blåkær Skov.

Op til midten af 1900-tallet var landbruget det bærende erhverv, men især i sidste halvdel af 1900-årene har sognets struktur ændret sig meget. Landbrugsproduktionen er koncentreret på langt færre, men meget større bedrifter, og sognet er i dag karakteriseret ved at være et beboelsesområde med pendlertrafik.

Højen, som nu er den centrale bebyggelse i sognet, opstod først omkring 1900 og har i løbet af 1900-tallet udviklet sig til den by, vi kender i dag. Brugsforening og andelsmejeri blev startet i henholdsvis 1888 og 1891 og har haft forskellige placeringer. Den nuværende Dagli’Brugs blev bygget i 1935, og er et populært indkøbssted, som har åbent 8-20 alle dage. Mejeriet blev nedlagt i 1970, og bygningerne ejes nu af Weiss Teknik. Den tidligere Brugsbygning på Højen Kirkevej 2 fungerede indtil 1968 som foder-stofforretning for egnens landmænd. Missionshuset, som ligger på Koldingvej nabo til den tidligere brugs, blev bygget i 1905, men blev sidst i 1980-erne solgt til privat beboelse. Op til 1960-erne var der stadig mange små selvstændige håndværkere i byen, hvoraf langt de fleste nu er forsvundet.

Den første vej igennem Højen lå ca. 100 m øst for den nuværende vej, som er lavet omkring 1840, samme år som Højen Kro blev bygget. Kroen er i dag ombygget til lejligheder. Vejen gik der, hvor nu Forsamlingshuset fra 1876, som er landets tredjeældste, ligger. Det er i dag et moderniseret og velfungerende samlingssted og det naturlige valg ved arrangementer og private fester.

I 60’erne lavede Højen Kommune udstykningsplan og opkøbte arealer til parcelhusgrunde til sikring af underlaget for den nye centralskole på Jenlevej. I Gl. Højen var den første skole blevet opført i 1721 som Rytterskole for hele sognet. Senere kom der skoler til i Stubdrup omkring 1846 og i Horsted i 1878. Disse tre skoler blev alle nedlagt i 1964, da centralskolen i Ny Højen blev taget i brug. Inskriptionen fra Rytterskolen i Gl. Højen sidder nu på skolens mur. I 1985 kom yderligere den integrerede institution ”Mælkebøtten” til, for vuggestue- og børnehavebørn og senere en SFO.

Siden 60’erne er der byggemodnet og udstykket yderligere arealer mod vest og syd, og Ny Højen er udviklet til en by med villakvarterer, lejligheder, seniorboliger, centralskole, gode idrætsfaciliteter, en god dagligvareforsyning samt et erhvervskvarter i byens sydlige udkant med bl.a. landbrugsmekaniker og VVS.

I byens nordlige udkant slynger Højen Bæk sig og skaber en grøn oase, og langs bækken løber den nye kirkesti fra 2009 ned til sognets gamle kirke fra ca. 1150. I kirken findes et stort, imponerende kalkmaleri fra begyndelsen af 1200-tallet. Her er også et sognehus fra 2006, som anvendes til kirkelige og kulturelle formål. Stien og dens omgivelser rummer gode udsigtspunkter, og i ”Gryden”, som stien passerer, er et ”madpakkehus” opført til gavn og glæde for Højens beboere, måske især for børnene!