Højen Kirke og Menighedsråd

  • Højen Kirke
    Højen Kirke
Dato: 07/19/2015
Kategori: Tilflytter

Højen Kirke er en middelalderkirke fra ca. 1150. Den er lavt beliggende lidt uden for Højen by på Højen Kirkevej. Ved siden af kirken ligger Højen Sognehus,  hvor der foregår en del kirkelige aktiviteter så som undervisning af konfirmander og juniorkonfirmander.

Menighedsrådet vil gerne, at kirken er en aktiv del af lokalsamfundet i Højen og et naturligt samlingspunkt for sognets beboere i alle aldre. Det gælder både mht. livets  store begivenheder og i dagligdagen. Vi ønsker at være åbne over for ideer og initiativer i forhold til et aktivt kirkeliv i  sognet, så byd gerne ind.

Der afholdes gudstjeneste i kirken året rundt, bl.a. familiegudstjenester og musikgudstjenester. Der foregår også en del aktiviteter ud over gudstjenester: møder,  studiekreds, foredrag, koncerter mm. Derudover har kirken både voksenkor og børnekor.

Det er altid muligt at komme i kontakt med præsten og menighedsrådet. Tlf. nr. og mail-adresser fremgår af kirkebladet og hjemmesiden.

Se endvidere vores hjemmeside for oplysninger om gudstjenester, arrangementer  mm.

Relaterede links