Højen Skole

  • Gavlen på Højen skole med deres nye logo
    Gavlen på Højen skole med deres nye logo
Dato: 07/19/2015
Kategori: Tilflytter

Højen Skole ligger centralt i Højen og er Folkeskolen for alle i Højen og omegn. Vi er en lille skole med ca. 150 elever fordelt på 0. til 6. klasse og en modtageklasse med tosprogede elever, som kommer fra forskellige steder i Vejle Kommune. Vi er skolen, hvor børn, forældre og bedsteforældre mødes og skaber relationer.

På Højen Skole lægger vi vægt på, at alle elever trives og udvikler højest mulig potentiale indenfor flere forskellige faglige områder.

Vi prioriterer et tæt samarbejde med forældre og det lokale samfund, og at vores elever får kendskab til både nationale og globale forhold. Samtidig er det vigtigt for os, at alle elever klarer sig godt fagligt inden for folkeskolens fag. Vi har for tiden særligt fokus på det naturvidenskabelige, de kreative fag motion og bevægelse og at samarbejde på tværs. Desuden bruger vi i stigende grad IT og digitaliseringsværktøjer til at styrke læringen.

Elevgrupper på Højen Skole
Når man er elev på Højen Skole, kan man bidrage til fællesskabet ved at deltage i elevrådet, IT-agenterne, legepatruljen eller skolepatruljen. Det er tillidshverv, som styrker sammenholdet og bidrager til at løse forskellige opgaver i dagligdagen. Vi tror på, at vores elever vokser ved at få ansvar, og at alle elever har brug for at have gode rollemodeller både blandt voksne og blandt andre elever.

SFO
Vi har en velfungerende SFO, som bruges af børn tidlig morgen og om eftermiddagen. Det er bl.a. her vores elever skaber relationer, laver lege-aftaler og bruger skolen og vores store udeområde til leg og diverse aktiviteter.

Motion og bevægelse
På Højen Skole har vi motion og bevægelse i løbet af dagen. Det betyder, at vi har integreret de obligatoriske 45 min. bevægelse i alle fag. Det giver en mere varieret form for undervisning, hvor der både er plads til at sidde stille og koncentrere sig og til at arbejde med hele kroppen.

Fordybelse og læring og seniorer
På Højen Skole slutter vi ugens 4 første dage af med fordybelse og læring (lektiecafé). Det er her eleverne får lavet dagens opgaver og har tid til at fordybe sig i diverse emner. Til at hjælpe os med denne opgave har vi en større gruppe seniorer, som i samarbejde med personalet og ganske frivilligt sørger for, at flest mulige elever får den hjælp og særlige støtte der er behov for - for at skabe fordybelse og læring.

Det Grønne Flag
Højen Skole har netop hejst sit 6. Grønne Flag i flagstangen i skole-gården. Flaget står for, at vi prioriterer miljøet i både Højen, Danmark og verden meget højt. Vi arbejder på, at alle elever får en særlig bevidsthed om, at det nytter noget at gøre noget for miljøet.  Vi sparer på strømmen, sorterer affald på skolen, har årlige affaldsindsamlinger i Højen og omegn og holder i det hele taget den Grønne Fane højt.

Samarbejde med Børnehave
Vi samarbejder tæt med børnehaverne Mælkebøtten og Solsikken for at skabe den bedst mulige overgang mellem daginstitution og skole. Det er et samarbejde, som hjælper både forældre/børn, skole og institution til at forberede og begynde skolelivet. Vi vil meget gerne fortælle mere om vores fantastiske skole. Vi vil gerne have dialogen med jer, der skal til at begynde på Højen Skole, jer der har børn, der måske / måske ikke skal begynde, jer der overvejer at flytte til Højen og alle jer, der bare er nysgerrige på, hvad Højen Skole er. Kom gerne forbi skolen og lav en aftale eller gå evt. ind på vores hjemmeside og læs mere.

Relaterede links