Lokalhistorien lever i Højen

  • Efter kaffen fortalte Karen ”Brugs” og Henning Maj levende og humoristisk om gamle dage i Brugsen
    Efter kaffen fortalte Karen ”Brugs” og Henning Maj levende og humoristisk om gamle dage i Brugsen
Dato: 07/22/2014
Kategori: Vorflue nr. 1 2014

Omkring 100 mennesker fra både Højen og naboområder havde fundet vej til Forsamlingshuset den 30. januar for at høre om sognets historie og om Brugsens historie.

Mens ”Sneflokke kommer vrimlende” udenfor som Jeppe Åkjær skriver, fortalte Anders Bærentzen om sognet siden svenskekrigene i 1657-60. Det blev til en spændende beretning om udvalgte gårde og andre fortællinger fra sognet. Svenskekrigene var en hård og ond tid for landet. Selv om Højen, efter hvad vi ved, slap nådigt gennem krigen, er der også fra vort sogn mange beretninger om nedbrændte og stærkt medtagne gårde. Vi hørte om Margrethelund, som

nu hedder Aldebertsminde, der er flyttet fra Gl. Højen til sin nuværende

placering, om datteren fra Torndalgård, som i 1890 fik laden og 60 tdr. land med ved sit giftermål og om Haraldslunds jorde og bygninger, der er flyttet flere gange. Begravelser kunne også være en større begivenhed dengang. Fra 1666 berettes om, at der fra dødsfaldet om torsdagen til begravelsen om søndagen blev drukket 1½ tønde øl samt noget brændevin. Et ganske pænt gravøl!

Den første skole i sognet var en Rytterskole i Gl. Højen, der blev bygget i 1721. Fra skoler i lokalområderne Gl. Højen, Horsted og Stubdrup, som blev etableret i 1800-tallet, er skolegangen nu som bekendt samlet i Centralskolen i Ny Højen, der netop i år fejrer 50 års jubilæum.

Ulven kommer igen til Danmark, hører vi ofte. For knap 300 år siden blev den efter kongelig forordning jaget ved Hjortbjerg Mølle, som lå nord for den nuværende præstegård. Om man fik ram på ulvene vides ikke, men fra datidens retsvæsen ved vi, at jagten endte med, at de unge jægere begik hærværk på møllehuset og nogle bistader.  Anders sluttede af med på jysk at læse udvalgte digte af Anton Berntsen.

Efter kaffen fortalte Karen ”Brugs” og Henning Maj levende og humoristisk om gamle dage i Brugsen. En fortælling om hvordan man i 50’erne solgte sukker, mel, sirup og andre lignende varer i mindre portioner efter opmåling og afvejning fra større sække og beholdere. Var man ikke færdig med afvejningen inden aftenspisningen hos fru Hougård, fortsatte man bagefter. Arbejdsdagen var først slut, når arbejdet var gjort. Under måltidet gik snakken om dagens arbejde i Brugsen og om varer, hvilket gav rigtig megen varekundskab.

Vi hørte også om mælkekuskene, som efter aflevering på mejeriet af mælken fra gårdene hentede ordrer til kunderne, mens Brugsens elever holdt hestene og om rutebilchaufførerne, der afleverede pakker i Brugsen og havde tid til en kop kaffe og et stykke brød, mens passagererne måtte vente.

Der var mere tungt og ubekvemt arbejde i Brugsen dengang, når ølkasser

i træ med 50 flasker skulle op og ned ad kældertrappen, eller flere hundrede liter traktorbenzin skulle pumpes med hånden op i tromler til høsten. Eller da Henning blev sendt ned i kælderen for at sortere sække med løg og Karen

spurgte, hvorfor han sad og græd. Karen, det er LØG jeg sidder med, var svaret! En af de største ændringer var anvendelse af fryseteknikken til opbevaring af madvarer. Karen husker første gang, Brugsen fik kølediske. Det var en stor dag og en stor forandring, da dybfryseren og køledisken holdt sit indtog. Varesortimentet er ændret meget. Udbuddet af visse varer er blevet langt større, såsom vin, øl og vand, frugt og grønt, konserves, samt pastatyper, hvor man tidligere kun havde makaroni. Andre varer som fjernsyn, tøj, isenkram, grovvarer og porcelæn er helt forsvundet. Jeg har haft en god tid i Højen Brugs, sluttede Karen fortællingen med. Som tilhører blev vi mindet om, at den lokale dagligvarebutik ikke kun lever gennem omsætningen, men også af den service og hjælpsomhed, som Karen eksemplificerede gennem mere end 40 år i Højen Brugs.

En vellykket aften, hvor alle fandt en siddeplads, efter at flere borde og stole i hast var sat frem, og hvor kaffebrødet blev suppleret med hastigt indkøbt ekstra kage –fra Brugsen!

Lokalhistorisk Udvalg stod for arrangementet i samarbejde med Højen Kultur- og Forsamlingshus.

Jørgen F. Hansen

Relaterede nyheder