Lokalhistorisk

  • Niels Buhl berettede om arbejdet med at etablere Multihus Højen, som er et markant eksempel på den betydelige udvikling, der er sket i Højen
    Niels Buhl berettede om arbejdet med at etablere Multihus Højen, som er et markant eksempel på den betydelige udvikling, der er sket i Højen
Dato: 04/28/2013
Kategori: Vorflue nr. 1 2013

Udvikling og forandring oplever vi alle. Den sker på flere områder. Både personligt og i det lokale samfund, vi er en del af. Det hørte vi om i Forsamlingshuset den 31. januar 2013.

En landsby i udvikling

Niels Buhl berettede om arbejdet med at etablere Multihus Højen, som er et markant eksempel på den betydelige udvikling, der er sket i Højen gennem de sidste 15 år. Gennem et interessant og illustrativt indlæg fik vi et spændende indblik i, hvilket arbejde og hvilken proces det er at få en sådan bygning op at stå. Fra en ide, som drøftedes gennem to år 1995-97 mellem initiativtagerne Poul Thomsen, John Stengaard, Peter Mortensen og Niels Buhl, til det færdige hus, der blev indviet i oktober 2001 lå et intensivt og ind imellem dramatisk forløb. Gennem erfaringer fra andre steder, bistand fra en erfaren tidligere kommunal embedsmand, fremskaffelse af det økonomiske grundlag fra fonde og ikke mindst Vejle kommune, arkitektkonkurrence, samarbejde med alle interessenter i Højen, borgerinformation, og især et afgørende møde med Vejles daværende borgmester Flemming Christensen lykkedes det at få Højen Multihus opført. Og her 12 år senere fungerer huset stadigt rigtigt fint til gavn for hele sognet og efter budgetterne – og har endda fået en ”lillesøster” i form af et fitness center.

Fra barndomsliv på landet til specialsygeplejerske Tilværelsen ændrer sig gennem livet. Marie Holm fortalte levende og inspirerende om et liv fra barndommen på husmandsstedet på Nordfyn til specialsygeplejerske på Vejle Amts og Bys Sygehus. Efter syv års skolegang og pladser på landbrug og i byen og med et stærkt ønske om at blive selvforsørgende gennem uddannelse blev Marie Holm uddannet til sygeplejerske. Som formand for elevforeningen var Marie Holm i 1950 med i en faglig konflikt, som også havde tilslutning fra Kolding og Fredericia sygehuse. Afvisning af lønforbedringer for eleverne, som blev givet på sygehusene i det øvrige land, medførte kollektiv opsigelse fra 70 elever. Det var den første konflikt i sygeplejerskernes organisation og endte med, at alle krav blev opfyldt, og eleverne beholdt deres stillinger - en kæmpe sejr for forhandlingsuvante sygeplejeelever. Hospitalsbehandlingen har siden elevtiden ændret sig kolossalt bl.a. eksemplificeret ved udviklingen fra anvendelse af den såkaldte ”jernlunge” til nutidens respirator. Efter forskellige sygeplejeopgaver på sygehuset videreuddannede Marie Holm sig til narkosesygeplejerske i 1975; et speciale hun virkede med i 22 år samtidig med, at hun også opnåede at blive fællestillidsrepræsentant for sygeplejerskerne.

Aftenen var arrangeret af Lokalhistorisk Udvalg i samarbejde med Højen

Kultur- og Forsamlingshus

Jørgen F. Hansen

Relaterede nyheder