Nyt fra Gamle Dage

 • Højen By i 50'erne set mod sydvest
  Højen By i 50'erne set mod sydvest
  Højen Mølle 1920-30. Malet af A. Uldahl, Knabberup
  Højen Mølle 1920-30. Malet af A. Uldahl, Knabberup
  Den gamle brugs set mod vest samt et kig ud ad Højen Kirkevej. Billedet er formentlig fra 1920/30'erne
  Den gamle brugs set mod vest samt et kig ud ad Højen Kirkevej. Billedet er formentlig fra 1920/30'erne
Dato: 04/07/2015
Kategori: Tilflytter Vorflue nr. 1 2015

Karen Kirstine Thomsen, som lige er fyldt 90 år, har for Lokalhistorisk Udvalg beskrevet Højen Kirkevej, som den så ud i Karens barndom og ungdom i 1920'erne og 30'erne.

Karen Kirstine Thomsen, som lige er fyldt 90 år, har for Lokalhistorisk Udvalg beskrevet Højen Kirkevej, som den så ud i Karens barndom og ungdom i 1920'erne og 30'erne. Karen Thomsens erindringer giver et billede af et anderledes Højen, end det vi kender i dag:

Der hvor Dagli'Brugsen nu ligger, var der bare en eng, som lå noget lavere end landevejen. På hjørnet af kirkevejen og landevejen stod der et poppeltræ, der vist nærmest var hult, og som var beboet af ugler. Om sommeren kunne det ske, at et omrejsende tivoli slog sig ned med en karrusel på engen. Så var der liv og musik i den lille by!

Omkring 1931-32 blev engen forvandlet til en lille idyllisk og hyggelig park med en hjerteformet græsplæne og rabatter med træer og buske samt bænke, og ved siden af opførtes en legeplads med vippe, en slynge og en sandkasse, hvor byens børn kunne fornøje sig. Men i 1935 måtte det hele vige pladsen til fordel for den nye brugs, som skulle bygges der. Sådan måtte det nu være, men mange mente, at idyllen forsvandt fra Højen. Men i dag er vi jo glade for brugsen.

Huset, som dengang lå ved siden af brugsen på sydsiden af Højen Kirkevej, er "Engbo" (Højen Kirkevej 5), som var ejet af en ældre dame ved navn Kathrine Jørgensen. Den næste bygning dengang var mit barndomshjem (Højen Kirkevej 9), der blev opført i ca. 1916 af min far tømrermester Martinus Madsen. Der var i øvrigt fire brødre Madsen i Højen, alle håndværkere. Min fars to brødre, Mads og Arne Madsen, var begge murermestre, og de tre brødre har stået for opførelsen af mange bygninger i og omkring Højen. Den yngste bror,

Jens Madsen, var bødker og træskomager og således ikke bygningshåndværker. En af hans sønner, Viggo Madsen, fortsatte tømrerforretningen efter min fars død i 1954. Efter min mors død i 1976 blev bygningerne solgt til Sparekassen Vejle, som frasolgte beboelsen. Værkstedsbygningerne blev revet ned, og der blev oprettet en filial af Sparekassen i Højen. Denne er dog siden nedlagt og solgt til andet formål, og i dag er den ombygget til beboelse (Højen Kirkevej 7).

Det følgende hus (Højen Kirkevej 11), mener jeg, er bygget omkring 1950-60'erne og ejedes tidligere af vognmand Bent Lønbæk. Grunden er udstykket fra haven til muremester P. Ravns hus, som er det næste i rækken (Højen Kirkevej 15). Dette er nok opført omkring 1920. Det næste hus, som dengang var det sidste på denne side af vejen (Højen Kirkevej 17), ejedes af murermester Mads Madsen og efter dennes død af hans datter og søn Petra og Evald Madsen.

Hvor skolen nu ligger, var der åben mark. Efter denne kommer vi hen til "Møllegården" (Højen Kirkevej 29), som dengang var et landbrug. Jeg husker, at ejeren kom trækkende med et kobbel køer, ca. 10 stk., ned gennem byen til engen ved bækken på den modsatte side af landevejen, hvor køerne skulle græsse.

Fra "Møllegården" gik vejen op til møllen, som lå så flot på oppe på bakken, og blev kaldt "Højen Vartegn". Den ejedes af I.J. Falk, mest kendt som "Møller Falk". Jeg husker endnu, når bønderne kom kørende i hestevogn med korn i sække, der skulle males på møllen.

De sidste daværende ejendomme ned mod kirken er "Pjengaard" (Højen Kirkevej 77) og det hus, der ligger lige før bækken (Højen Kirkevej 111).

På den nordlige side af Højen Kirkevej, på hjørnet af denne og landevejen, lå den gamle brugs. Man gik ind i butikken fra hjørnet ud mod vejkrydset. Uddeleren hed Harald Jensen, og som jeg husker det, var der altid to kommiser bag disken. Der var jo ikke noget, der hed selvbetjening dengang, bortset fra Vejle Amts Folkeblad, som jeg mener, vi hentede derhenne, og som kostede 5 kr. pr. kvartal.

Den gamle brugs blev så til Højen Foderstofforening og vognmand M.P. Kring blev uddeler for denne. Beboelsen blev lejet ud til H.P. Pagh. Efterfølgende blev den gamle brugsbutik lave om til slagterforretning og senere etablerede Vera og Egon Andreasen grillbar samt udbringning af mad til fester o.l. Bygningerne nedbrændte i 1988.

Næste hus på vejen (Højen Kirkevej 4) ejedes af en ældre mand P. Madsen som døde i 1945. I en lejlighed oppe på kvisten boede Asman Johansen, som havde cykel-værksted i det gamle mejeri på hjørnet af Horstedvej og landvejen. Ved huset var der en hønsegård, som siden lagde grund til det hus, som murermester

Harald Jørgensen byggede i ca. 1950 (Højen Kirkevej 6). Derefter kom huset "Luna" (Højen Kirkevej 8), hvis daværende ejer var vognmand M.P. Kring. Næste ejendom på vejen var gården "Åkjærlund", som ejedes af Niels Degn Nielsen, og lå der, hvor "Hvidkilde" nu ligger.

Det sidste hus på vejen var et lille stråtækt hus "Pjengaardhus" (Højen Kirkevej 50), hvor der boede en mand med et træben og som derfor blev kaldt "Chresten Træben". Jeg kan endnu huske lyden af hans fodtrin på grund af træbenet. Rygtet sagde i øvrigt, at han var søn af en konge, jeg tror det var Frederik d. 7.

Den sidste ejendom på nordsiden af Højen Kirkevej er gårde "Degngaard" (Højen Kirkevej 120), der ligger overfor kirken og dengang ejedes af H.P. Hansen.

Højen By ændrede sig ikke meget de næste årtier. Først hen i 60'erne startede den byudviklingen, som helt forandrede bybilledet.

Relaterede nyheder