Velkommen til Mælkebøtten.

  • Velkommen til Mælkebøtten.
    Velkommen til Mælkebøtten.
Dato: 07/19/2015
Kategori: Tilflytter

Mælkebøtten er en integreret institution, som ligger centralt i Højen ved siden af skolen og Multihuset.

Vi har børn i alderen 0-6 år, som er inddelt i grupper 0-3 år, 3-5 år og til slut vores førskolegruppe 5-6 år. I perioder kan vi have en gruppe mere, hvor de ældste vuggestuebørn og de yngste børnehavebørn er sammen.  Hver gruppe har fokus på nedenstående emner, men specielt vores førskole-gruppe har et tæt  samarbejde med skolen. Derudover bruger vi Mulithuset og sportspladsen. 

I Mælkebøtten er vores værdierMod-Respekt-Engagement. Det skulle gerne være kendetegnende for vores samarbejde både med børn, kollegaer, samarbejdspartnere og ikke mindst forældrene / forældrebestyrelsen. 

Vi er i et socialt fællesskab i mange timer hver dag. Vi voksne har ansvar for, at barnet føler sig som en del af fællesskabet både i forhold til venner og i forhold til de voksne, og at barnet får oplevelsen af at være speciel og uundværlig i gruppen. 
Vi arbejder meget med kompetencer i medarbejdergruppen, men den del er lige så vigtig at have fokus på hos børnene.

Derfor mener vi, at det er vigtigt at arbejde med:

  • Samling passende til alders-grupperne.
  • Selvhjulpenhed svarende til alder.
  • Projektarbejde, herunder ”Grønne Spirer”.
  • Udeliv og nærområdets muligheder.
  • Traditioner med plads til forandring.
  • Mad og madkultur.

Vi er altid klar til en snak og en rundvisning, hvor du kan danne dig et billede af os og få svar på yderligere spørgsmål. Kontakt os på 76 81 89 90 eller læs mere på vores hjemmeside.

Relaterede links